CrediNet - Бърз кредит онлайн. Online credit


CrediNet | Бързи кредити онлайн

1. С отбелязването на това поле в изпълнение на законовите изисквания (заложени в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 - GDPR) за изрично, предварително, доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни декларирам, че предоставям изричното си съгласие „Микро Кредит“ АД, регистрирано в Република България, ЕИК 202073629, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3 („Кредитодателят/Дружеството“) да обработва моите лични данни по всички допустими от приложимото законодателство начини, включително чрез автоматични средства, като извършва профилиране в тази връзка. Съгласието се отнася както за предоставените пряко от мен мои лични данни, така и за такива, събрани и/или получени от Кредитодателя в изпълнение на законови задължения на Дружеството или от публично достъпни регистри с информация.

2. Декларирам, че съм запознат с категориите лични данни, които Дружеството ще обработва за мен с автоматични средства с оглед профилиране и последващо сключване на договори за предоставяне на паричен/и заем/и, а именно лични данни относно:Физическа идентичност: три имена, ЕГН, адрес (настоящ, постоянен и имейл адрес), данни по лична карта, месторождение, телефон, IP адрес, снимка;Икономическа идентичност: номер на банкова сметка, имотно състояние, финансово състояние, кредитно минало и кредитоспособност, изрядност по отношение на кредитори, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества, начислен осигурителен доход, социално осигуряване;Социална идентичност: произход, образование, трудова дейност и заетост, търговска дейност;Семейна идентичност: семейно положение, родствени връзки;Лични данни, отнасящи се до здравето;

3. Декларирам, че съм запознат с логиката на автоматичната обработка на предоставените от мен лични данни и извършваното профилиране, а именно:Обработването на лични данни от Кредитодателя, включващо „профилиране“, което се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към икономическото ми състояние, здравето, личните ми предпочитания или интереси, благонадеждността или поведението ми.Кредитодателят:използва подходящи процедури за извършване на профилирането;прилага съответните технически и организационни мерки, като гарантира, че факторите, които водят до неточности в личните данни, се коригират, а рискът от грешки е сведен до минимум;защитава личните данни по начин, който отчита потенциалните заплахи за интересите и правата на субектите на данни и който не поражда, ефект на дискриминация за физическите лица въз основа на раса или етнически произход, политически възгледи, вероизповедание или убеждения, членство в синдикални организации, генетичен или здравен статус или сексуална ориентация или от който не произтичат мерки с такъв ефект.

4. Декларирам, че съм запознат с правата си, конкретно свързани с автоматично обработване на предоставените от мен лични данни, а именно:във всеки случай на автоматично обработване на предоставените от мен лични данни да заявя желанието си за включване на човешка намеса с оглед взимане на решение за предоставяне на паричен/и заем/и;да изразя мнението си с оглед автоматично взетото решение на адрес гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес:да получа обяснение за автоматично взетото решение чрез изпращане на заявление на адрес гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес: [email protected]да обжалвам решението, взето чрез автоматични средства.

5. Давам изричното си съгласие личните ми данни, посочени по-горе в тази декларация, да бъдат обработвани от Дружеството в съответствие с член 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД за следните цели:Предоставяне на услуги по сключване на договор/и за паричен/и заем/и;Изпращане на маркетингови съобщения.

6. Запознат съм с правата ми по чл. 34а от ЗЗЛД, които мога да упражня по отношение на категориите лични данни, обработвани от Дружеството, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес: [email protected], а така именно:Правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица;Правото ми да бъда уведомен/а, преди мои лични данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на продуктите и кампаниите на Дружеството, както и да възразя срещу такова разкриване или използване;Правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да заявя пред Дружеството заличаване, коригиране или блокиране на (част от) личните ми данни, съхранявани както на хартиен, така и на електронен носител;Правото ми на преносимост на личните данни от Дружеството на друг администратор.

7. Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация, като съм запознат, че отказът ми за предоставяне на лични данни е основание за Дружеството да откаже да сключи договор с мен.

8. Декларирам, че съм запознат с правото ми на последващо оттегляне на съгласието, дадено по силата на настоящата декларация, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе 137, Ет. 3, имейл адрес: [email protected]Имайте предвид, че в случай че не ни предоставите (оттеглите) съгласието си, ние няма да можем да обработваме Вашите лични данни и да Ви предоставяме услуги чрез уеб-сайта www.microcredit.bg или www.credinet.bg, включително и услуги по предоставяне на паричен/и заем/и и сключване на договори в тази връзка.

Валидността на предоставеното от Вас съгласие по силата на настоящата декларация е 5 (пет) години от датата на предоставянето му. В случай че кандидатствате за паричен заем, след изтичането на тези пет години следва да обновите предоставените от Вас съгласия.

credinet.bg

Быстрый кредит онлайн на карту за 10 минут без проверок и посредников с плохой кредитной историей не выходя из дома украина

Онлайн кредит манивео на карту

Чтобы получить мгновенный кредит онлайн Moneyveoнужен только интернет и банковская карта

Первый кредит

до 4000 грн

под 0,01%

15 000 1 месяц Карта любого банка 15 минут Оформить
Кредит 365 онлайн на картуСкидка 30% на комиссию по кредитуРаботает в выходные и ночью! от 0.7%

-30% на первый кредит

20 000 1 месяц Карта любого банка 15 минут Оформить
Быстрозайм Онлайн займ от БыстрозаймРаботает в выходные и ночью!— Если банк отказал, возможно ли получение кредита в Быстрозайм? — Да, в Быстрозайм возможно получить сумму до 10 000 гривен каждому. от 0.01% до 10 000 до 65 дней Карта любого банка 15 минут Оформить
Dinero.ua швидка позика на карту Dinero швидка позика на карту

Отримайте позику динеро за 15 хвилин!

До 5000 під 0.01%!

Перша позика під 0.01 до 10 000 грн. 7; 14; 30 днівз можливістю подовження Паспорт и ИНН код 15 хвилин Оформить
sos credit на карту Sos credit на картуСрочные микрозаймы Сос Кредит удобный онлайн сервис для получения быстрого кредита на банковскую карту в течение нескольких минут в режиме 24/7. 0.01%первый займ

0.99%

до 10 000 грн. до 30 дней с возможностью пролонгации Паспорт и ИНН код 5 минут Оформить
Алекса кредит Онлайн займ алекскредит на карту срочно без отказа украина

микрозайм алекскредит на банковскую карту

0.01%первый займ первый займ 3 000

последующие до 10 000

первый займ 30

последующие 45 дней

Карта любого банка 15 минут Оформить
кредит плюс на карту Кредит плюс займ на карту срочно100% онлайн-процесс кредит можно оформить не выходя из домаили работы прямо на банковскую карту24 часа в сутки,7 дней в неделю 0.5% первый кредит до 3000 грн

повторным клиентам до 10 000 грн

30 дней Карта любого банка 15 минут Оформить
Кредит кашинский на карту Сервис онлайн кредитов без залогамикрозайм кашинский не требуют справки о доходахесть функция отсрочки погашения кредита 1.3%скидки до 40% кредит до 5000 грн 1 месяц 18 летПаспортИНН кодКарта любого банка 15 минут Оформить
miloan микрозайм miloan микрозайм на любые целикредит онлайн на карту круглосуточно украина 0.01% до 7 000 грн 30 дней Паспорт и ИНН код 10 минут Оформить
Компаньон финанс Возраст от 18 лет наличие официального дохода НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 0.01% первый кредит до 15 000 грн 6 месяцев Паспорт и ИНН код 20 минут Оформить
Круглосуточные быстрые кредиты Круглосуточные быстрые кредитыв режиме 24*7 Прекращение начисления процентовпосле 90 дней просрочки по кредиту.Возраст от 18 лет Лучший выбор

от 0.01%

до 10 000 грн 35 дней Паспорт и ИНН код 20 минут Оформить
Займ без отказа Топ кредит на карту онлайн - деньги будут у вас через 15 минут на любую банковскую карту. 1.9% до 15 000 грн. На любой срокПролонгация (продление) займа Паспорт и ИНН код 15 минут Оформить
кредит каса микрозайм Микрозайм на карту онлайн украина

займ на карту срочно

от 0.001% до 10 000 грн 27 дней Карта любого банка 8 минут Оформить
кредит на карту онлайн срочно Кредит на карту онлайн срочно украина с 18 лет на любую банковскую карту. 1.9% до 7 000 грн. Пролонгация (продление) займа Паспорт и ИНН код 15 минут Оформить
Е-ГРОШИ Кредит на карту с минусовой процентной ставкой:

получай 3000 гривен — возвращай 2891,10

Минусовая ставка

до 3000 грн

со ставкой -0,33% на первые 11 дней

3 000 грн 31 день Карта любого банка 5 минут Оформить
КАЧАЙ ГРОШІ КАЧАЙ ГРОШІ — до 5000 грн

срочный займ денег 24 часа в сутки 7 дней в неделю

первый кредит — до 2000 грн под 0,01% 5 000 грн 1 месяц Карта любого банка 10 минут Оформить
ГРОШІ ВСІМ ГРОШІ ВСІМ до 15 000 гривен

поможет вам срочно занять денег онлайн на карту не выходя из дома

от 1.9% до 15 000 грн пролонгация Карта любого банка 15 минут Оформить
Швидка Готівочка Швидка Готівочкакраткосрочные займы онлайнна любые цели (до зарплаты, на лечение, подарки, оплату коммунальных платежей и т.д.) Перша позика під 1.8% до 20 000 грн. 20 днів+ подовження Паспорт и ИНН код 10 хвилин Оформить
Займ без отказа Быстро - деньги будут у вас через 15 минут на любую банковскую карту.за каждую 1000 гривен займа всего 19 гривен комиссиивероятность одобрения заявки 90%. 1.9% до 15 000 грн. 65 дней Паспорт и ИНН код 25 минут Оформить
мікропозика на карту онлайн Tерміново взяти мікропозику на карту онлайнКредит можуть отримати громадяни України віком від 18 до 70 років 1.9% до 5 000 грн Термін кредитування обирається під час реєстрації Паспорт

ідентифікаційний код

картка будь-якого українського банку

20 хвилин Оформить
Срочный перевод денег на карту Моментальный займ на карту без проверок украинаполностью онлайн.Опция бесконечного продления кредита, оплачивая только процент 1.9% до 10000 грн 30 дней Паспорт и ИНН код 10 минут Оформить
море грошей микрозайм Займ онлайн на карту мгновенно украинаМоре грошей кредит онлайн-50% скидка новым клиентам. 0.8% до 10 000 грн 65 дней Паспорт и ИНН код 20 минут Оформить
cashup Кредит на карту за 10 минут деньги быстро поступают прямо на банковскую карточку; не требуются справки, залоги и поручители. от 0.4% до 1.5% 3000 грн первый кредит 1 месяц Паспорт и ИНН код 10 минут Оформить
Деньги до получки Кредит полностью Online Не нужно посещать офис для оформления Продлевайте кредит оплачивая лишь проценты низкие 1.2% от 1000 до 10000 грн от 1 до 65 дней Паспорт и ИНН код 20 минут Оформить
tvoigroshi Кредит наличными и на карту

Получить кредит по sms запросу на карту

1.9% 7 000 16 дней Паспорт и ИНН код 20 минут Оформить
Капуста у кишені Кредит на карту за 10 минутРаботает круглосуточно, без праздников и выходных.Работает по всей Украине.Не важно где живет клиент, главное, иметь в наличии карту любого Украинского банка 1.5% до 5000 грн 30 дней Паспорт и ИНН код 10 минут Оформить
займ от 18 до 75 лет Срочный займ онлайн на вашу банковскую карту до 10000 гривен по УкраинеВозраст от 18 до 75 лет 0.8% для новых клиентов от 500 до 10000 грн. от 7 до 65 дней Паспорт и ИНН код Быстрое рассмотрение заявки7 минут Оформить
просте рішення для отримання кредиту Отримай гроші швидко і легко Без застави або поручителів Швидке і просте рішення для отримання кредиту. Заповни онлайн-заявку та отримай гроші 1.65% до 15 000 грн. 65 днів Паспорт

ідентифікаційний код

10 хвилин Оформить
Срочный займ онлайн на карту 1.75% 10000 грн. 30 дней Паспорт и ИНН код 5 минут Оформить
Взять деньги через интернет Взять деньги через интернет на карту за 10 минутвозраст от 18 до 71 годаРаботает круглосуточно, без праздников и выходных.Есть возможность заказывать кредит даже используя SMS команды от 0.01% до 10 000 грн 14 дней корректный ИНН и паспорт 10 минут Оформить
Кредит до зарплатыРаботает в выходные! от 1.85% 5 000 30 дней Паспорт и ИНН код 20 минут Оформить
Займ онлайн на карту в УкраинеРаботает в выходные и ночью! от 1.75% до 15 000 1 месяц Карта любого банка 7 минут Оформить

credit-online.in.ua

Онлайн кредит на карту. 98% заявок підтверджуються!

Літо буде вдалим, тому що тепер у вас єКредит

Швидко

Розгляд заявки та отримання рішення займають до 30 хвилин

Зручно

Лише паспорт та код! Без прихованих комісій

Надійно

Усі операції та персональні дані професійно захищені

Онлайн кредит на карту

Умови отримання кредиту

Від 18 років

Тільки паспорт та код

Банківська картка

Телефон та email

Як отримати онлайн кредит на карту

  1. Оформіть  онлайн заявку
  2. Додайте свою карту в кабінет
  3. Дочекайтесь рішення на email
  4. Отримайте кошти на карту

Немає банківської картки?

 

в одному з банків - партнерів

Як отримати онлайн кредит на карту

  1. Оформіть  онлайн заявку
  2. Додайте свою карту в кабінет
  3. Дочекайтесь рішення на email
  4. Отримайте кошти на карту

Немає банківської картки?

 

в одному з банків - партнерів

Як повернути кредит

В особистому кабінеті - з вашої картки

В мережах терміналів - готівкою

У системі Приват24 - з вашого рахунку

У будь-якому банку - за реквізитами

Ми зібрали найкраще в онлайн кредитуванні 

♦ Спрощена система оформлення без прихованих комісій

♦ Можливість подовжувати термін сплати необмежену кількість разів

♦ Ухвалення 98% заявок завдяки Партнерській програмі,що налічує понад 40 фінансових установ

Приклад розрахунку процентної ставки:Для суми кредиту = 1000 грн, процент за користування коштами складатиме 19 грн на день, що становить 1,9% в день, APR – 693,5%.Додаткові комісії або платежі наша Компанія не стягує.

Порушення умов Позичальником:

У разі порушення Позичальником терміну сплати кредиту та/або невиконання своїх зобов'язань, зазначених у договорі, процентну ставку за кредитом буде збільшено до 2,5% на день.

Відповідальність Позичальника за порушення умов кредитного договору:У випадку недобросовісного виконання зобов'язань клієнтом Компанія може розпочати процес стягнення заборгованості, а також право стягнення може бути передано третім особам.

Пролонгація:Позичальник має право на подовження терміну сплати кредиту. При цьому необхідно сплатити лише проценти за користування коштами.

Про нас

єКредит - новий сервіс онлайн кредитування, який ставить за мету забезпечити українців якісним сервісом та прозорими умовами кредитування. Крім того, ми готуємо унікальні для нашої країни фінансові продукти, що дозволять клієнтам почуватися надійно та комфортно.Отже, тепер в Україні - є Кредит!

Сервіс надається компанією ТОВ "ФК "ПЛАЗА ФІНАНС".Юридичні документи компанії знаходяться у відкритому доступі.

Updated on 2018-08-22T11:06:42+00:00, by admin.

www.ecredit.in.ua